Krajinsko namakanje

Pipelife - Always part of your life

OSNOVNO O NAMAKALNEM SISTEMU

Namakalni sistem vsakega vrta se med seboj razlikuje in je odvisen od velikosti in oblike površine, izbora in razporeda zasaditve, konfiguracije terena, pogojev oskrbe z vodo in drugih specifičnih pogojev, ki so prisotni v vsakem vrtu.

Pri vgradnji uporabljajte opremo in materiale ustrezne kvalitete in upoštevajte standarde in postopke vgradnje, da bi zagotovili zanesljivo in dolgotrajno delovanje sistema.

PIPELIFE Slovenija d.o.o. je distributer namakalne opreme za vrtove, parke, športne terene, vodilnega proizvajalca RAIN BIRD.
V našem podjetju nudimo strokovno svetovanje, načrtovanje in profesionalno izvedbo fiksne vgradnje avtomatiziranega namakalnega sistema v Vašem vrtu.
Smisel namakalnega sistema je enakomerna in učinkovita prilagoditev minimalno potrebne količine vode, ki je potrebna za zdrav razvoj rastlinskega materiala v vrtu. Za učinkovit in zanesljiv namakalni sistem je potrebno:

 • Izbrati primerno opremo glede na rastlinski material in karakteristike terena
 • Število in razpored opreme prilagoditi enakomernemu namakanju z minimalno porabo vode
 • Zagotoviti optimalen vodni pritisk in pretok za nemoteno delovanje sistema
 • Izbrati primeren krmilnik za enostavno prilagoditev namakanja glede na potrebo

Pri tem bo kompetenten izvajalec:

 • predvidel ustrezno globino izkopa za vgradnjo cevi,
 • razdelil sistem na več sektorjev z usklajeno intenziteto namakanja,
 • upošteval razpoložljiv pritisk in pretok ter izgube pritiska, s tem pa zagotovil optimalne hidravlične pogoje za nemoteno delovanje razpršilcev in ostalih sklopov sistema,
 • na osnovi potrebe rastlinskega materiala po vodi, bo izbral ustrezne razpršilne enote in predvidel njihov ustrezen razpored, ki omogoča učinkovitost namakanja in racionalno porabo vode
 • upošteval predpise in uredbe, ki se nanašajo na vodovodne in elektro-instalacije ter pravila stroke in standarde kvalitete,
 • predvidel eventualno širitev in nadgradnjo sistema,
 • nudil izčrpne informacije o načinu upravljanja s sistemom in s tem periodične prilagoditve sistema glede na vremenske pogoje tekom sezone, da bi zagotovili zadostno količino vode za rastlinski material;

OPREMA ZA NAMAKALNI SISTEM

STATIČNI RAZPRŠILCI

V zemljo vgrajeni dvižni razpršilci (angl. Pop-up sprayheads) s “fiksnim” pahljačastim pršenjem (tip 1800) preko navojne šobe.. Glede na namen, so na voljo šobe s fiksnim (MPR) ali nastavljivim kotom delovanja (VAN, HE-VAN) ter rotacijskimi šobami (R-VAN) z različnimi dometi pršenja.

DINAMIČNIMI RAZPRŠILCI (ROTORJI)

V zemljo vgrajeni dvižni razpršilci z rotacijskim prenosom v ohišju, s curkom vode, ki se giblje z rotacijo naprave (serije 3500, 5000, 6504, 8005). Bistveno pri teh razpršilcih je razumeti, da količina vode (intenziteta namakanja), ki jo aplicirajo ti razpršilci, zavisi od kota delovanja. Tako bo npr. razpršilec s kotom 90° v istem časovnem obdobju delovanja, apliciral 4x več vode kot razpršilec s kotom delovanja 360°. Zato je potrebno pri teh razpršilcih previdno izbrati ustrezne šobe, ali sistem razdeliti, glede na delovanje, na posamezne sektorje.

ELEKTROMAGNETNI VENTILI

V namakalnem sistemu delijo sistem na posamezne sektorje (cone), glede na način delovanja, intenziteto namakanja in seveda, razpoložljivi pretok in pritisk vode (vodovod ali črpalka). Na voljo so EMV z 9V ali 24V napajanjem. Ventili se vgrajujejo na dovod vode v tipske PP ali PE-HD ventilske jaške (serija VBA ali VB). Vodotesni spoj za ožičenje EMV in krmilnika se izvede z vodotesnimi kabelskimi spojkami (serije DBM, DBRY, KING).

KRMILNIKI

Upravljajo z elektromagnetnimi ventili in se napajajo z 9V baterijami, ali pa so preko 24V pretvornika priključeni na električno 220V omrežje. Glede na model, je možno programiranje na krmilniku samem ali preko WIFI komunikacije in brezplačne aplikacije za pametne telefone ali tablice.

INDIKATORJI KAPLJEVIN

Omogoča prekinitev delovanja sistema v primeru naravnih padavin.

PRIBOR

Vključuje priključne spojke za cevovod, sistemski razdelilec za elektromagnetne ventile, tipski PP in PE-HD ventilski jaški, hidrantni priključki za vrtno cev, kroglični ventili, priključne cevi ipd.

KAPLJIČNO IN MIKRO NAMAKANJE

Lokalizirano in točkovno namakanje je najučinkovitejši način namakanja grmovnic, trajnic, cvetličnih gred, vrta in rastlinja v koritih z minimalno porabo vode. Kapljično ali mikro namakanje zajema širok izbor kapljačev, mikro razpršilcev, (bubblerjev), nadzemne in podzemne kapljične cevi ter spojnega in pritrdilnega materiala. Vgradnja je enostavna, brez uporabe posebnega orodja.

Ne pozabite na vzdrževanje sistema!

Preverite razpoložljivost rezervnih delov za vzdrževanje in eventualno nadgradnjo Vašega sistema ter se posvetujte z izvajalcem za pravočasno zimsko praznjenje sistema.

Dva-električara-očitavaju-struju--u-ormariču-uz-cestu
Dva-električara-očitavaju-struju--u-ormariču-uz-cestu

Odgovori na nekaj najpogostejših vprašanj

Avtomatizirani namakalni sistem prihrani čas, ki ga običajno porabite za ročno zalivanje vrta in omogoča, da Vaša trata in rastline dobijo potrebno količino vode tudi ob vaši odsotnosti. Poleg prihranka časa, omogoča namakalni sistem enakomerno aplikacijo vode glede na potrebe rastlinskega materiala. Tako ustvarimo optimalne pogoje za razvoj rastlinja, obenem pa preprečimo nastanek plesni in bolezni, s tem pa ščitite tudi sredstva, ki ste jih vložili v ureditev trave in nakupom okrasnega rastlinja. 

Potreba rastlinja po vodi se skozi sezono spreminja. Bistvo namakalnega sistema je nadoknaditi samo tisto količino vode, ki jo je rastlinski material izgubil z evaporacijo in transpiracijo. Ta izguba je odvisna od padavin, temperature, vlažnosti zraka, vetra in solarne radiacije v času od maja do konca septembra. Npr. povprečni dnevni deficit vode je na področju Ljubljane v namakalni sezoni od 2,0 mm v aprilu do 3,5 mm v juliju (1 mm = 1l/m2).

Če ste vaš vrt vzdrževali z velikim trudom in z ročnim zalivanjem, bo avtomatizirani namakalni sistem vsekakor zmanjšal količino vode, ki jo pri tem porabite. Pravilno načrtovan in dimenzioniran sistem preprečuje izgube vode s površinskim odtekanjem, prekomerno namakanje posameznih področij ter prilagoditev količine glede na vremenske pogoje, oz. dejanski potrebi rastlinskega materiala.

Nezadosten tlak v instalaciji je lahko posledica nizkega tlaka v vodovodnem sistemu, ali pa neustreznega hidravličnega dimenzioniranja sistema. Vsaka razpršilna enota je porabnik vode in skupni pretok ene cone ne sme biti večji od kapacitete priključka in cevovoda. Nezadosten tlak onemogoča ustvarjanje predvidene vodne zavese in s tem enakomerno distribucijo vode po površini. Pogosto se podcenjuje tudi problem neenakomernega zalivanja kot posledica previsokega tlaka v instalaciji, ki ustvarja meglo namesto kapljic in s tem se podre enakomernost (uniformnost) namakanja in poveča poraba vode. Tako bo izvajalec na osnovi hidravličnih izmer optimalno prilagodil namakalni sistem glede na obstoječe stanje. 

V kolikor se vir, oz. se tlak ustvarja preko črpalke, je potrebno upoštevati njene karakteristike, ali ob nabavi predvideti takšno, ki bo ustrezala izračunanim hidravličnim zahtevam predvidenega namakalnega sistema.

Vsak namakalni sistem je specifičen in ga projektiramo glede na razpored rastlinskega materiala, razpoložljive hidravlične pogoje in karakteristike površine (osončenost, brežine, izpostavljenost vetru, višinske razlike, …). Rain Bird nudi celoten program, od statičnih razpršilcev za manjše domete, dinamičnih rotorjev, razpršilce z nepovratnimi ventili, razpršilce z nizkim snopom (trajektorija) pršenja, do komponent mikro-namakanja, kapljičnega sistema, sistema z regulacijo pritiska, elektromagnetnih ventilov, krmilnikov in niz drugih kompatibilnih naprav, opreme in pribora za usklajen namakalni sistem. Razpoložljivost vseh artiklov je v našem skladišču v Trzinu.

Morda na začetku, pri nakupu opreme, vendar pa imajo napake pri izbiri in razporedu naprav  za posledico neenakomerno distribucijo vode in končno bistveno večjo porabo, še posebej, če se pred izvedbo ne upoštevajo osnove projektiranja sistema in hidravličnih zakonov. Problemi nastanejo tudi pri pomanjkanju potrebnega orodja, nezadostno poznavanje tehnike vgradnje, pomanjkanje spojnega materiala in nekaj metrov cevi, … Raje zaupajte delo profesionalnemu izvajalcu, ki Vam bo za izvedena dela nudil tudi garancijo.

Cena namakalnega sistema je v glavnem odvisna od velikosti površine, razpoložljivosti vodovodnega priključka in zapletenosti v pogledu hortikulturne rešitve in oblike površine. Ravni travniki pravilnih oblik po kvadratnem metru, ob veliki razpoložljivosti vode pomenijo najmanjši strošek, ker se površina namaka z manj razpršilci in več njih lahko deluje istočasno. Pri bolj zapletenih namakalnih površinah nepravilnih oblik, izogibanju pršenja stez, površinah z intenzivnimi nasadi, kaskadnih vrtovih z višinskimi razlikami, izvedbah prebojev …, se strošek seveda povečuje. Pogosto lahko z minimalno prilagoditvijo v načrtovanju zasaditve, bistveno poenostavimo in pocenimo namakalni sistem.

Da bi se koreninski sistem dobro razvil, je potrebno v suhih dneh nadzorovano zmanjševati količino vode, s čimer stimuliramo napredovanje rasti korenin globlje v tla. Načeloma tretiramo, da bo imel uspešno vzgojen travnik razvit koreninski sistem do globine vsaj 12 cm. Seveda je globina korenin in način namakanja odvisen od vrste tal. Običajni obroki za travnike v kontinentalnem podnebju v letnem sušnem periodu je 3-5mm/dan, ob obali 3-7 mm/dan. Zaradi prej navedenega, priporočamo izdatnejši obrok namakanja vsak drug dan, kot pa vsakodnevno površinsko pršenje. Bodite pozorni tudi na tla, izrazito izpostavljena soncu in tista, ki so pretežno senčna. Razlika v porabi vode je lahko tudi do 50%. V izrazito vročih dneh priporočamo – zaradi ohlajanja in osvežitve – na hitro vključiti zalivanje.

Instalacije namakalnega sistema so v območju zmrzovanja terena in jih je potrebno pred zimo izprazniti s stisnjenim zrakom . Predlagamo, da ta del prepustite izvajalcu.

Ob zagonu-polnjenju sistema pa je potrebno paziti, da se cevovod polni počasi. V ceveh je zrak, ki je stisljiv in bi hitro spuščanje vode ustvarilo prevelik pritisk v instalaciji in lahko povzročilo poškodbo opreme. Z vijakom na elektromagnetnem ventilu, ali obratom tuljave na ON, ročno odprite ventil ene cone, po možnosti najbolj oddaljene od glavnega ventila.

Stopite v kontakt z nami

Imate vprašanja o izdelku Pipelife? Javite nam se in kmalu se bomo oglasili!

*  Obvezna polja

Vaši podatki bodo obravnavani kot zaupni. Vaše soglasje lahko kadarkoli umaknete po telefonu ali po linku. Navedena mora biti vsaj ena možnost preklica. Zakonitost obdelave podatkov pred preklicem ostane nespremenjena. Za vse podrobnosti, ki se nanašajo na hranjenje, obdelavo in izbris podatkov, kakor tudi za vaše pravice, ki se nanašajo na uporabo osebnih podatkov glejte Pravilnik o zasebnosti.

Deliti:

Projektantski kotiček

Odaberite Pipelife programe kao dodatak već postojećim katalozima i brošurama proizvoda.

Center za prenos

Vse, kar potrebujete na enem mestu. Poiščite in prenesite trenutne kataloge, cenike ali navodila za namestitev.

Niste našli tega, kar iščete?
Zdaj nadaljujte z iskanjem v našem centru za prenose.

Stopite v kontakt z našo ekipo

Izberite, kako želite stopiti v kontakt z nami. V najkrajšem možnem času vas bomo kontaktirali.

Poklicati nazaj