Choose your region
STIK |  Slovenija
Menu

NAMAKALNI SISTEMI

PIPELIFE Slovenija d.o.o. je pooblaščeni distributer namakalnih sistemov za vrtove, parke, športne terene vodilnega proizvajalca namakalne opreme RAINBIRD.
V našem podjetju nudimo strokovno svetovanje, načrtovanje in profesionalno izvedbo fiksne vgradnje avtomatskega namakalnega sistema v Vašem vrtu.
Smisel namakalnega sistema je enakomerna in učinkovita prilagoditev minimalno potrebne količine vode, ki je potrebna za zdrav razvoj rastlinskega materiala v vrtu. Za učinkovit in zanesljiv namakalni sistem je potrebno:

 • Izbrati primerno opremo glede na rastlinski material in karakteristike terena
 • Število in razpored opreme prilagoditi enakomernemu namakanju z minimalno porabo vode
 • Zagotoviti optimalen vodni pritisk in pretok za nemoteno delovanje sistema
 • Izbrati primeren krmilnik za enostavno prilagoditev količine vode glede na potrebo


Zakaj izbrati profesionalnega izvajalca namakalne opreme?

Za dober namakalni sistem je potreben usklajen izbor in strokovna vgradnja razpršilcev, krmilnikov, senzorjev, elektromagnetnih ventilov ter samega cevovoda.
Izvajalec bo izbral ustrezne proizvode glede na specifične pogoje, potrebe rastlinskega materiala, enakomernost namakanja ter razpoložljivo količino vode in pritiska na priključku.

Pri tem bo kompetenten izvajalec:

 • predvidel ustrezno globino izkopa za vgradnjo cevi,
 • razdelil sistem na več sektorjev z usklajeno intenziteto namakanja,
 • upošteval razpoložljiv pritisk in pretok ter izgube pritiska, s tem pa zagotovil optimalne hidravlične pogoje za nemoteno delovanje razpršilcev in ostalih sklopov sistema,
 • na osnovi potrebe rastlinskega materiala po vodi, bo izbral ustrezne razpršilne enote in predvidel njihov ustrezen razpored, ki omogoča učinkovitost namakanja in racionalno porabo vode
 • upošteval predpise in uredbe, ki se nanašajo na vodovodne in elektro-instalacije ter pravila stroke in standarde kvalitete,
 • predvidel eventualno širitev in nadgradnjo sistema,
 • nudil izčrpne informacije o načinu upravljanja s sistemom in s tem periodične prilagoditve sistema glede na vremenske pogoje tekom sezone, da bi zagotovili zadostno količino vode za rastlinski material;Ne pozabite na vzdrževanje sistema!
Preverite razpoložljivost rezervnih delov za vzdrževanje in eventualno nadgradnjo Vašega sistema ter se posvetujte z izvajalcem za pravočasno zimsko praznjenje sistema.


Odgovori na nekoliko najpogostejših vprašanj:


Katere so dejanske prednosti namakalnega sistema?
 
Ali je tudi v kontinentalnem podnebju potrebno avtomatsko namakanje? 

Ali se bo poraba vode z vgradnjo namakalnega sistema povečala ali zmanjšala?

Kakšen vodovodni priključek potrebujem?

Kako naj izberem ustrezen namakalni sistem?

Ali kaj prihranim, če si sistem izdelam sam?

Kateri elementi vplivajo na ceno sistema?

Kako moram s sistemom upravljati?


Kaj vključuje vzdrževanje sistema?

NAMAKALNI SISTEM ZA VRTOVE
NAMAKALNI SISTEM ZA PARKE
NAMAKALNI SISTEM ZA ŠPORTNE TERENE: NOGOMET, TENIS, MANEŽE

Več informacij:

rainbird-logo2
r1_200x
r_5
r3
r5
R_7
r_golf_200x
R_8