Choose your region
STIK |  Slovenija
Menu

Stormbox kalkulacije VOLUMEN in STATIKA

Najpomembnejši del projekta za ponikanje je izračun volumna bodočega polja.

Za izdelavo pravilnega izračuna potrebujemo sledeče parametre;

  • Tlorisno površino kjer bo polje umeščeno (AxB)
  • Višina podtalnice
  • Razdalja bodočega polja od prvih temeljev (če obstajajo)
  • Geografsko področje bodočega projekta
  • Koeficient ponikanja zemljine na mestu kjer bo projekt vgrajen
  • Zbirne površine s katerih se bo meteorna voda stekala v polje razdeljene po namembnosti (strehe, parkirišča, parkovne površine....)
  • Količina stalnega dotoka v l/s (če obstaja)
  • Količina vode katera je dovoljena da se odvaja v druge sisteme (obstoječ meteorni kanal, vodonosnik...)
  • Ostali podatki iz projekta (globine vkopov, dimenzije cevi...)

 

Iz teh podatkov lahko dokaj hitro in natančno izračunamo volumen bodočega ponikalnega polja.

STATIČNI IZRAČUNI

Poleg izračuna volumna je mnogokrat zelo pomembno izdelati STATIČNI IZRAČUN bodočega polja.

 

Statika je najpomembnejši element pri izvedbah ponikalnih polj. Marsikatero polje se nahaja pod povoznimi površinami kjer je stalno podvrženo statičnim in dinamičnim silam obtežb nad poljem in okoli njega kot so teže zemljine, promet in sama teža vode v polju ( zelo pomemba postavka pri slabi infiltraciji).

Ponikalno polje si lahko predstavljamo kot podzemni bazen ki se nahaja slab meter pod terenom.

Lahko si predstavljate katastrofalne posledice za "recimo" velik nakupovalni center če bi se ta bazen ki se nahaja pod parkiriščem naenkrat sesul sam vase.

 

Pri nas vedno poudarjamo kako pomeben je element statične varnosti in kako pomembno je izbrati pravi sistem med vsemi ki se ponujajo na tržišču.

 

Pipelife je eden izmed redkih proizvajalcev in kolikor nam je znano edini v Sloveniji kateri lahko naredi izračun za statiko za specifičen projekt.

 

Za izdelavo statičnega izračuna je primarni pogoj da do potankosti poznamo material iz katerega je element za gradnjo polja izdelan.

STORMBOX elementi so izdelani iz ČISTEGA polipropilena kar pomeni da se svojstvo materiala NE SPREMNIJA z vsako naslednjo serijo kar v praksi velja za proizvode kateri so izdelani iz reciklata. Zato je lahko naš R&D oddelek izdelal program za statiko katerega redno uporabljamo v naših projektih.

V Pipelife Slovenija smo vam vedno na razpolago pri izdelavi vseh potrebnih projektov za izvedbo takega projekta.
Raineo-logo-DEF-2012_200x
Stormbox_logo_200x
Koeficient_ponikanja