Choose your region
STIK |  Slovenija
Menu

PIPELIFE ČISTILNE NAPRAVE

Uvod

Voda se nahaja povsod in predstavlja največjo živo tekočino na zemlji. Ne samo, da smo odvisni od nje samo mi, temveč cel svet.

Vloga vode pri regulaciji zemeljskega ekološkega sistema je brezmejna. Kot primer je dejstvo, da se zemeljska temperatura kakor temperatura človeškega telesa regulira z vodo. V naših možganih je 75% vode...

Že dve milijardi let je tekočina vode na zemlji ostala nespremenjena: 553 milijonov kubičnih kilometrov. Na žalost pa je 5% te vode na zemlji že onesnažene in ta številka se nevarno povečuje.

Nezdrava pitna voda iz gospodinjstev se pogosto steka neposredno v okolje. Posledice te polucije so številne. Ne samo, da zaradi tega trpi narava, temveč bodo trpeli tudi ljudje. Odpadno vodo moramo očistiti, preden jo vrnemo naravi!

PIPELIFE nudi odlično rešitev s svojimi SBR sistemi.

OPIS

Naše čistilne naprave ki delujejo na principu SBR (Sekvenčni Biološki Reaktor) so modularne izvedbe. Z njimi lahko pokrijemo potrebe ene družine pa vse do naselij z več sto prebivalci. Modularnost, majhna poraba energije in izjemna moč čiščenja ki jo dokazujemo s certifikatom akreditiranega nemškega laboratorija PIA  uvršča naše čistilne naprave v sam vrh tovrstne ponudbe na Evropskem trgu.

Pipelife SBR mala čistilna naprava temelji na areobnem čiščenju z razpršeno biomaso. Celoten
proces je krmiljen preko krmilnika. Potopni prezračevalniki, črpalka za blato in za čisto
vodo so izvedeni kot plavajoča konstrukcija. Krmiljenje naprave ima štiri različna glavna stanja:

Faza posedanja
V fazi posedanja reaktor miruje ter oživljeno blato sedimentira. Reaktor deluje kot posedalnik. Nad nivojem blata ostane čista voda.

Odvzem čiste vode
Ko je reaktor napolnjen, črpalka za čisto vodo prečrpava prekomerne količine čiste vode iz
reaktorja v izpust naprave. S tem se nivo vode v reaktorju spusti.

Polnjenje
Črpalka za blato potisne s pomočjo sunka črpalke obstoječi zrak iz cevovoda za blato in iz gibljive cevi za blato, ki je potopljena v rezervoar z blatom. Nastane vezana posoda, preko katere se po končanem polnilnem hodu vzpostavi vodna izravnava med rezervoarjem blata in reaktorjem. Reaktor se napolni. Ko je reaktor napolnjen, se ta faza konča in nadaljuje se normalno obratovanje. Če po določenem maksimalnem trajanju polnjenja reaktor še ni napolnjen (nepopolno polnjenje reaktorja), se preklopi krmilna naprava v varčno obratovanje.

Normalno obratovanje
Normalno obratovanje se izvede samo, kadar je reaktor popolnoma napolnjen. Naprava se krmili
tako, da v običajnem obratovanju lahko tečejo največ trije ciklusi (t2=8h), tako da se na ta način
lahko zagotovi predpisane minimalne razgraditvene zmogljivosti po DIN4261; 2. del, ATV-A131 in ATV-M310. Faza normalnega obratovanja razlikuje tri bistvene korake postopka, ki so opisani v nadaljevanju;

  • Denitrifikacija

Reaktor se pomeša, kisik iz zraka pa se dovaja v majhnih količinah. Denitrifikacijska sredstva –
denitrifikanti predihajo kemično vezani kisik iz nitrata. Nitrat se ustvari iz predhodnega normalnega
obratovanja iz amoniaka, in je po predhodnem odvzemu čiste vode v veliki količini ostal v reaktorju.Nitrat se odstrani in pretvori v dušik iz zraka. Po določenem času krmiljenje naprave konča postopek denitrifikacije.

  • Odvzem prekomernega blata

Istočasno s korakom denitrifikacije se preko črpalke za blato prenese določena količina oživljenega blata v rezervoar z blatom.

  • Razgradnja in nitrifikacija

V rednih časovnih razmakih se revitalizacijski bazen premeša s potopnim prezračevalnikom ter
toliko časa oskrbuje s kisikom, da se zagotovi kemična potreba po kisiku KPK. Dovodni vod se
napolni z zrakom in nadaljnji dotok umazane vode se prekine. Ob stiku z kisikom takoimenovani
nitrifikanti pretvorijo amoniak v nitrat. Amoniak se odstrani. Po dokončanju tega delovnega koraka se ciklus konča in prične se naslednji ciklus.

Varčno obratovanje
V primeru, da se reaktor napolni samo deloma, obratuje v varčnem obratovanju. Varčno
obratovanje zagotavlja osnovno dihanje organizmov. Razgradnja dospelega blata se ne pospešuje.
Po dokončanju te ekonomične – varčne faze se prične naslednji ciklus.

Več informacij:

drink.water2a_200x
SBR-4-6-persons_200x
SBR-3-en-5m-tank-01_200x
SBRone_200x
waterdrop
MN1
SBR_machine_200X
MN2