Choose your region
STIK |  Slovenija
Menu

Separatorji olja

Okoli 1.400.000.000 km3 volumna našega planeta predstavlja voda. Večina tega volumna predstavlja morska voda,  le 2,8 % volumna predstavlja sladka voda in le 0,01% sladke vode je primerno za pitje.

66% našega telesa predstavlja voda
Človek povprečno zaužije 75.000 vode v življenskem ciklu.
Zahteva za vodo se je od leta 1900 do 1995 povečala za količnik 6.
Vsakih 20 let se potreba za pitno vodo podvoji.

Pitna voda je dragocena dobrina in njena vrednost se vsakodnevno povečuje. Zaradi razmaha industrije je pitne vode vse manj. Nivo podtalne vode usiha in njena kvaliteta je vedno bolj vprašljiva. Zaradi vsega tega je eden najpomembnejših nalog nas vseh in vsakega posameznika da z vodo ravna čim bolj varčno in da je ne onesnažujemo.

Eden izmed pomembnih  faktorjev onesnaževanja predstavlja onesnaževanje z olji in gorivi.

Pipelife oljni lovilci so namenjeni prečiščevanju zaoljenih voda iz prometnih površin. S pomočjo prvovrstnega koalescentnega medija zagotavljajo maksimalno učinkovitost ki jo vsaka posamična družina  separatorjev tudi potrjuje s certifikatom akreditiranega laboratorija DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE iz Danske.Vsi PIPELIFE separatorji so opremljeni z certificirano avtomatsko zaporo katera preprečuje prelivanje olja v naravo!!


Preliv (by-pass) je pri PIPELIFE separatorjih certificiran in zagotavlja 100% delovanje in preprečuje nastanek podtlaka (Venturijev efekt) na iztoku. Kot je znano ima marsikateri proizvajalec velike probleme prav z "by-pass" sistemom ker zaradi podtlaka kateri nastane na iztočni cevi "By-pass" v delovanju dobesedno izsesa celotno količino v posodi separatorja vključno z oljem.Več informacij:

Raineo-logo-DEF-2012_200x
ows200X1
OWS_bypass200X
OWS_filter_material_200X
OWS_cut200X1
OWS_ACD_200X
ows200X4