Choose your region
STIK |  Slovenija
Menu

RAINEO

Separatorji kuhinjskih maščob

Separatorji maščob se uporabljajo za odstranjevanje kuhinjskih odplak iz cevovodov.


Odstranjevanje maščob ima dva pomena;
  • Ekološki
  • Ekonomski


Pipelife Slovenija proizvaja dva glavna tipa maščobolovilcev;

  • Industrijski maščobolovilci za podzemno vgradnjo v velikosti pretoka od 1 l/s do 10l/s
  • Mali "on-situ" maščobolovilec za montažo pod koritom z pretokom 0,5 l/s.Separatorji maščob brošura

Mali maščobolovilci (ENG)


NAZAJ
PRODUKTNA STRAN

Raineo-logo-DEF-2012_200x
Masilo
Masilo
GWS200X
Masilo
GWS200X1