Choose your region
STIK |  Slovenija
Menu

NAMAKALNI SISTEMI

Kakšen vodovodni priključek potrebujem?

Izdelki za namakanje delujejo pri obratovalnem pritisku od 1,5 do 4 bare, odvisno od vrste. Za pravilno delovanje je potrebno zagotoviti ustrezen dotok vode in delovni pritisk. Pomembno je vedeti, da statični pritisk izmerjen pri zaprti pipi ne daje zanesljiv podatek, temveč je bistven dinamični pritisk, tj. pritisk z določenim pretokom. Važno vlogo pri tem, razen pritiska na vodovodnem omrežju, ima tudi presek vodomera in glavnega cevovoda. Večji priključek in razpoložljiv pretok pomeni, da bo lahko naenkrat delovalo več razpršilnih enot, s tem pa bomo zmanjšali število potrebnih elektromagnetnih ventilov za razdelitev sistema na posamezne sektorje.

NAZAJ
rainbird-logo2
View through pipe