Choose your region
STIK |  Slovenija
Menu

Hišna kanalizacija namenjena odvajanju odpadnih in meteornih vod

Hišna kanalizacija se uporablja predvsem za odvajanje odpadne vode, ki nastaja v kuhinjah, kopalnicah, WC-jih, garažah in povsod tam, kjer so umivalniki. Hišna kanalizacija pa poskrbi tudi za odvajanje meteorne oz. padavinske vode, ki ob nalivih odteka s streh, se zbira na dvoriščih, raznih platojih in terasah. Za transport odpadne vode so najpomembnejše varne in čvrste odtočne cevi, ki preprečujejo onesnaževanje okolja. Cevi za kanalizacijo bi morale zagotavljati vsaj 100 let zanesljivega in nemotenega odvajanja stalno naraščajoče količine odpadne vode v čistilne naprave. Kanalizacijske cevi morajo biti statično stabilne, odporne proti obrabi, absolutno vodotesne in zanesljive. Takšne so tudi plastične odtočne cevi iz sintetičnih materialov, ki vam jih ponuja podjetje Pipelife d.o.o.


Pipelife d.o.o. ponuja cevne sisteme za pitno vodo in plin, kanalizacijske in odtočne cevi ter ogrevalne sisteme, ki so plod najnovejših strokovnih dognanj.

Hišna kanalizacija zahteva dobro projektiranje, izvedbo in sodobne materiale


Hišna kanalizacija zahteva premišljeno načrtovanje in izvedbo. Pozorni moramo biti na čim krajše zbiralne vode in priključke, ki vodijo od sanitarne opreme do vertikalnega voda, ta pa v osnovni vod zunaj objekta do javnega kanala. Le tako se bomo izognili morebitnemu zastajanju odplak v ceveh. Pri tem ne smemo zanemariti predpisanih minimalnih naklonov in dimenzij. Da preprečimo prehod smradu, ki se sprošča pri razkrajanju in razpadu odplak, mora biti vsak odtok opremljen tudi s smradno zaporo – sifonom. Ta je lahko nameščen neposredno za sanitarno opremo ali pa jo ta že vsebuje, kot je to v primeru straniščne školjke. Navpične kanalizacijske cevi morajo imeti tudi t.i. odduh, ki odvaja neprijetne vonjave na prosto.


Da je hišna kanalizacija lahko priklopljena na javno kanalizacijo, nujno potrebujemo soglasje komunalnega podjetja. Prošnji za soglasje je treba dodati ustrezno projektno dokumentacijo, iz katere so poleg vrste objekta in količine odpadnih voda razvidni še profili kanalov, padci in razdalje med jaški.


Hišna kanalizacija vključuje različne cevi za kanalizacijo


Kanalizacijske cevi so pomemben del hišne kanalizacije. Med seboj jih ločimo glede na material, iz katerega so izdelane. Najpogosteje se uporabljajo cevi za kanalizacijo, ki so izdelane iz trdega polivinilklorida PVC-U ali pa iz termoplastičnega PE-materiala, ki pa je v primerjavi s PVC-U manj razširjen. Odtočne cevi, ki vam jih ponujamo v našem podjetju, so izdelane iz materialov PVC, PP (polipropilen) in PE (polietilen).