Choose your region
STIK |  Slovenija
Menu

Projektantski kotiček

Izberite izračun :


  Ti programi so le dodatek in pripomoček obstoječim brošuram prodajnega programa Pipelife. Za uporabo je potrebno poznati osnove tehnične angleščine . Od uporabnika se tudi pričakuje določeno predznanje pri uporabi podobnih programskih orodij. Rezultati, tabele ali izjave pridobljene s pomočjo teh programov se lahko uporabijo le kot okvirna priporočila pri projektantskih izračunih in ne smejo veljati kot merilo.


Programe uporabljajte na lastno odgovornost.


Programi niso primerni za izdelke drugih proizvajalcev.

teaser_calculation_300